Sisu pricing

Intensiewe skaap stelsel

Geniet die voordeel en gerieflikheid van inligting in Afrikaans met pragtige foto's, kleurvolle illustrasies en sketse. Die inhoud handel oor verskeie onderwerpe wat relevant tot skoolkinders is. Dit vergemaklik huiswerk en kan aangewend word vir die voltooiing van take, opdragte en navorsing van hul eie.

Die gewaskeuse van 'n intensiewe stelsel sal dug beïnvloed word deur die diere waarmee die gewasse benut gaan word. Ooreenstemmend gal die beste groeistadium vir beweiding van lusern ook deur die tipe diere bepaal word. ... Volgens Jones (1970) was die rouwolproduksie van Merinohamels op besproeide grasklawerweidings 6,2 kg per skaap en met 39 ...
Qwaqwa was 'n selfregerende tuisland ("bantoestan") in die oostelike Vrystaat in Suid-Afrika. Die tuisland het slegs 655 km² grondgebied beslaan. Die hoofstad van Qwaqwa was Phuthaditjhaba en die gebied het 180 000 Sotho-sprekendes as inwoners gehad.. Qwaqwa is die Suid-Sotho woord vir witter as wit, moontlik 'n verwysing na die gereelde wit sneeu op die bergpieke in die omgewing.
Veekos het 'n wye reeks produkte vir elke fase van so 'n stelsel, hetsy dit meer intensief of meer ekstensief toegepas word. Dit is dus 'n skaap wat veral geskik is vir die droë dele van die Unie; dit wil sê, streke met 'n gemiddelde reënval van sowat 10 duim en minder per jaar. Intensiewe Skaap Boerdery. Veilige area.
Skape wat saans gekraal word sien ek as 'n "intensiewe stelsel". Skielik volg een ding op 'n ander en moet ons omsien na hul veiligheid, maar ook na hul behoeftes en WELSYN. Die sg. "Vryheidsmanifes "("5 Freedoms") van skape lees as volg: • Hulle moet vry wees van Honger en dors • Vry van enige Ongerief
Hoofstuk een Die Krause-dokument Met die publikasie van Siener van Rensburg hoodskapper van God in November 1995. was vyfjaar se intensiewe navorsing oor Siener se visioene en die verklarings daarvan agter die mg. en ek was ook nie van plan om weer oor horn le skryf nie.
Ons kan dus sê Junie 2012 • www.senwes.co.za dat 'n 450 kg bees tot 70 g ureum per dag kan vreet en dat net 40 g - 60 g van haar RDP-behoefte van natuurlike proteïene af hoef te kom. Onthou dat 1 g ureum, 46% N bevat, wat gelyk is aan 2,87 g "proteïen".
Die standaard tolfooie vir tamaties was in 2010/11 R0. 022/kg. Indien die eTol-stelsel in werking tree, gaan dit R0. 011/kg byvoeg (as die e-tag-stelsel gebruik word): dit beteken dat die tolfooie met 50 persent verhoog. Indien die voertuig-registrasiestelsel gebruik word, is die verhoging 60 persent. ‘n Vrag tamaties weeg 45 000 kg.
ProAgri tegnologie vir die boer technology for the farmer. Oktober / October 2015 No / Nr 188 ISSN 1042 - 1558. Gratis / Free. Benut trekkerkrag wys Haalbare opsie:
Skape wat saans gekraal word sien ek as 'n "intensiewe stelsel". Skielik volg een ding op 'n ander en moet ons omsien na hul veiligheid, maar ook na hul behoeftes en WELSYN. Die sg. "Vryheidsmanifes "("5 Freedoms") van skape lees as volg: • Hulle moet vry wees van Honger en dors • Vry van enige Ongerief
Sub espaol xxx
Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
021 918 8811 of 0861 668 368. Welkom by Mieliestronk. Hierdie bladsy is hierdie webwerf se omvattende inhoudsblad waarheen jy telkens weer sal terugkeer vir inligting oor 'n magdom onderwerpe. Klik net op enige skakel van jou keuse op die geel "muur-plakket" verder ondertoe of gebruik "Soekhulp" hieronder.
Apr 03, 2013 · Herstel ná haar sprong skeefloop, kan jare duur: Hulle is tevrede met haar vordering, maar hul lewe is vir ewig verander. So sê die ouers van Mariëtte Loubser (25) oor hu
Ek dink jy sal saamstem: die dertien woorde van die `skaap-gedig' het genoeg gemeen om `uitruilbaar' gebruik te word om ander kombinasies te vorm. Vervang ``white'' deur ``quantum'' en ``sheep'' deur ``teeth'', en kyk of dit nog so maklik is (of moontlik) om iets saam te voeg wat sin maak.
verbind. Die stelsel word elke 6 tot 8 uur. verskuif en dit neem 2 arbeiders. ongeveer 20 minute om 'n verskuiwing. te voltooi. By die ideale opset, wat natuurlik. redelik duur is, word al die toevoerpype. begrawe. Dit word dan 'n permanente. stelsel met standkrane vir elke spuitposisie, wat bestuur en arbeid aansienlik. vergemaklik ...
C ingeperkte stelsel D batterystelsel 1.1.7 Baie boerderyvertakkings kan beskryf word as intensiewe produksievertakkings. Die volgende is NIE 'n kenmerk van 'n intensiewe produksievertakking NIE: A 'n Relatief klein stukkie grond word vir die vertakking gebruik B Groot hoeveelhede kapitaal word in dié vertakking belê
{"0," ":1,"":2," ":3," ":4,"!":5,"\"":6,"#":7,"$":8,"%":9,"&":10,"'":11,"(":12,")":13,"*":14,"+":15,",":16,"-":17,".":18,"/":19,"0":20,"1":21,"2":22,"3":23,"4":24,"5 ...
Die doel is ook dat hierdie studie gebruik word om die kritieke kwessies van intensiewe skaap produksie stelsels te identifiseer. Elke stelsel is geëvalueer in terme van die ekonomiese situasie van elke stelsel op 'n geheelplaas. Dit sluit onder andere die totale inkomste en wins marges van die stelsel met die totale skaapvleisproduksie per ...
"Dit is 'n enorme taak omdat elke produsent - groot en klein - deel van die stelsel sal moet raak. "In Suid-Afrika is daar 613 662 huishoudings wat op groot of mikro-skaal met beeste boer, 215 034 huishoudings met skaap en 29 065 met bokke. "Van hierdie vee is 40% in die hande van swart boere."